Sauesankinga i gang

Sauesankinga i gang

Nå er sauesamlinga godt igang. Dette er ein tradisjon der vi er så heldige at mange vil vere med å delta og hjelpe til. Det er noko spesielt med sauesanking. Sosialt samvær, organisert leiting og driving av sauer og lam fenger interessa til dei fleste som likar seg i...